top of page
BiGGbiodesign_nedenbigg

Zengin Biyomalzeme
Kütüphanemiz

2021 Yılından itibaren yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında, farklı fiziksel özelliklere ve lif kaynaklarına sahip +300 özgün reçetemiz ile müşterilerimize hammadde konusunda geniş bir yelpaze sunmaktayız.

BiGGbiodesign_nedenbigg

Tarımsal Atıklar

Hammadde Kaynağı

Buğday ve arpa gibi üretim ve tüketim oranı yüksek tek yıllık bitkilerin, hasadı ve işlenmesi sonucunda oluşan tarımsal atıkları kullanarak, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyoruz.

BiGGbiodesign_ürünlerimiz

Kompostlanabilir

Tek Kullanımlık Ürünler

Toprak altında doğal şartlar ile biyolojik olarak parçalanabilir, %100 organik ve bitkisel yapıdaki kağıt ve karton temelli ürünlerimiz ile, ambalaj pazarında sürdürülebilir bir seçenek oluyoruz.

BiGGbiodesign_nedenbigg

Gübre Değeri Taşıyan

Ürün Atıkları

Toksik değerli bileşen içermeyen ve %100 organik yapıdaki gübre değeri taşıyan ürün atıklarımızın atık yönetimini yaparak, tarım endüstrisi için toprak ve bitki besini olarak ikincil kullanıma sunuyoruz.

BiGG Kağıtları ile
İklim Değişikliğine Karşı Mücadele

w2ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya.png
Kağıt temelli tek kullanımlık ürünlere yönelik talep, artan dünya nüfusu ile hızla büyümektedir ve dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 85 milyon ton kağıt atığı üretilmektedir.

Ürünlerimizi geliştirirken %100 organik ve bitkisel bileşenler kullanmaktayız. Böylelikle tamamen organik ve doğal yapıdaki ürünlerimizle, rakiplerimizden büyük ölçüde ayrılmaktayız. 

Hızla Artan Kağıt Tüketimi

Tarım endüstrisinde yaygın olarak üretilen gıda ürünlerinin (buğday, arpa vb.), hasat edilip işlenmesi sırasında ortaya çıkan tarımsal atıkları kullanarak, katma değeri yüksek kağıt ve karton temelli ürünlere dönüştürmekteyiz.

Yetersiz Geri Dönüşüm

Geri dönüştürülemeyen ya da geri dönüştürülmeyi bekleyen atıkların birikmesi sonucu, doğayı ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileyen çöp yığınları oluşmaktadır.

w2ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya.png
w2ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya.png

Küresel ağaç hasadının %42'si kağıt endüstrisi için kullanılmaktadır. Bu nedenle geleneksel kağıt üretimi, ormansızlaşmada ve sera gazı emisyonlarının artmasında büyük rol oynamaktadır. 

Ürünlerimizi geliştirirken %100 organik ve bitkisel bileşenler kullanmaktayız. Böylelikle tamamen organik ve doğal yapıdaki ürünlerimizle, rakiplerimizden büyük ölçüde ayrılmaktayız. 

Orman Tahribatı

Atık Su Kirliliği
Geleneksel kağıt üretimi için toksik değer taşıyan kimyasalların kullanımı çevresel etkilere yol açar. Özellikle, ağartma işlemi için klor ve diğer kimyasalların kullanımı yüksek miktarda atık su kirliliğine neden olmaktadır.
asasikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya.png
BiGGbiodesign_anasayfa

Kağıt/karton temelli tek kullanımlık ürünlere yönelik artan taleple birlikte, yönetilmeyen ürün atıklarının ve geleneksel kağıt üretiminin çevre üzerindeki olumsuz etkileri ele aldığımız temel problemdir. Sürdürülebiliir Kalkınma Hedefleri kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımız ile sektörde sürdürülebilir bir çözüm oluyoruz.

Uzun_YatırımcıSunumu Kopyası-3_edited_ed
Uzun_YatırımcıSunumu Kopyası-3_edited.jp
Uzun_YatırımcıSunumu Kopyası-3_edited.jp

BiGG'i Farklı Kılan
Değer Önerilerimiz

BiGGbiodesign_nedenbigg
Neden BiGG ?

1 Ton BiGG kağıtları üretimi,

576 kg CO₂ emisyonunu önler.

20 ağacı kesilmekten kurtarır.

Su tüketimini %91 oranında azaltır.

ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya_edi
Ürünlerimizi geliştirirken %100 organik ve bitkisel bileşenler kullanmaktayız. Böylelikle tamamen organik ve doğal yapıdaki ürünlerimizle, rakiplerimizden büyük ölçüde ayrılmaktayız.

Ürünlerimizi geliştirirken %100 organik ve bitkisel bileşenler kullanmaktayız. Böylelikle tamamen organik ve doğal yapıdaki ürünlerimizle, rakiplerimizden büyük ölçüde ayrılmaktayız. 

%100 Organik ve
Bitkisel Kaynaklar

Ürünlerimizi geliştirirken %100 organik ve bitkisel bileşenler kullanmaktayız. Böylelikle tamamen organik ve doğal yapıdaki ürünlerimizle, rakiplerimizden büyük ölçüde ayrımaktayız.

Tarım endüstrisinde yaygın olarak üretilen gıda ürünlerinin (buğday, arpa vb.), hasat edilip işlenmesi sırasında ortaya çıkan tarımsal atıkları kullanarak, katma değeri yüksek kağıt ve karton temelli ürünlere dönüştürmekteyiz.

Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi

Tarım endüstrisinde yaygın olarak üretilen gıda ürünlerinin (buğday, arpa vb.), hasat edilip işlenmesi sırasında ortaya çıkan tarımsal atıkları kullanarak, katma değeri yüksek kağıt ve karton temelli ürünlere dönüştürmekteyiz.

ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya_edi
ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya_edi
AR-GE Temelli
Biyomalzeme Tasarımı
2021 Yılından itibaren sürdürdüğümüz AR-GE çalışmalarının sonucunda, +300 özgün reçete geliştirilmiştir. Geliştirilen bu reçeteler ile, her biri birbirinden farklı fiziksel özelliklere sahip biyomalzeme kütüphanesi oluşturulmuştur.

Geliştirdiğimiz hammaddeler doğada mikroorganizmalar tarafından, endüstriyel veya kimyasal bir işleme maruz kalmadan kısa sürede biyolojik olarak parçalanarak organik maddelere dönüşürler.

Biyobozunur Özellikte
Hammaddeler

Geliştirdiğimiz hammadeler doğada mikroorganizmalar tarafından, endüstriyel veya kimyasal bir işleme maruz kalmadan kısa sürede biyolojik olarak parçalanarak organik maddelere dönüşürler.
ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya_edi
ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya_edi

Ürünlerimiz organik madde kaynağına ve endüstriyel bir sürece ihtiyaç duymadan kısa sürede toprak altında kompostlanabilir özelliktedir

Kompostlanabilir
Ürünler 

Ürünlerimiz organik madde kaynağına ve endüstriyel bir sürece ihtiyaç duymadan kısa sürede toprak altında kompostlanabilir özelliktedir.

Geliştirdiğimiz ürünlerimizden doğan ürün atıklarını, tarım endüstrisinde toprak ve bitki gelişimi için ikincil kullanıma sunuyoruz. Böylelikle, ürünlerimizin doğada başlayan döngüleri doğada son buluyor.

Gübre Değeri Taşıyan Ürün Atıkları

Geliştirdiğimiz ürünlerden doğan ürün atıklarını, tarım endüstrisinde toprak ve bitki gelişimi için ikincil kullanıma sunuyoruz. Böylelikle, ürünlerimizin doğada başlayan döngüleri doğada son buluyor.
Geliştirdiğimiz ürünlerden doğan ürün atıklarını, tarım endüstrisinde toprak ve bitki gelişimi için ikincil kullanıma sunuyoruz. Böylelikle, ürünlerimizin doğada başlayan döngüleri doğada son buluyor.
ikonlarbigg-5_Çalışma Yüzeyi 1 kopya_edi

Bizimle iletişime geçerek siz de sürdürülebilirliğe ortak olabilirsiniz!

Doğa ile ve doğa için tasarla.

bottom of page